ΤΡΑΥΜΑ

Οι τραυματισμοί στο πρόσωπο και στο στόμα δεν είναι σπάνιοι και συμβαίνουν συχνότερα σε παιδιά και εφήβους. Σε περίπτωση τραύματος στο πρόσωπο και στο στόμα επικοινωνούμε άμεσα με τον οδοντίατρο ή τον ενδοδοντολόγο μας για να μας κατευθύνουν στις απαραίτητες ενέργειες. Η πρόγνωση καθορίζεται από το σημείο τραυματισμού και τον τύπο του τραύματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Ο  οδοντίατρος ή ενδοδοντολόγος αναλαμβάνουν τα απαραίτητα οδοντιατρικά στάδια που πρέπει να πραγματοποιηθούν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του περιστατικού για καταστάσεις που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και αρκετό χρονικό διάστημα μετά  το συμβάν, γι΄ αυτό απαιτείται αυστηρή τήρηση στο πρόγραμμα των επανεξετάσεων που θα συστηθεί.