ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Σε περιπτώσεις που η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία αποτύχει το δόντι δεν καταδικάζεται. Υπάρχει η επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαγνωστικά για να αποκαλύψει κατάγματα ή ρωγμές στα δόντια που δεν απεικονίζονται στην ακτινογραφία ή και για να συμπληρώσει την θεραπεία(ακρορριζεκτομή με ανάστροφη έμφραξη). Στην επέμβαση αυτή γίνεται μια τομή στα ούλα για να αποκαλυφθεί το υποκείμενο οστό και οι φλεγμαίνοντες ιστοί γύρω από την ρίζα του δοντιού. Στη συνέχεια αφαιρείται η αλλοίωση που υπάρχει γύρω από την άκρη της ρίζας του δοντιού καθώς και τα 3 χιλιοστά της άκρης της ρίζας (ακρορριζεκτομή) τα οποία συνήθως περιέχουν τα περισσότερα μικρόβια. Το υπόλοιπο τμήμα του δοντιού καθαρίζεται ανάστροφα με τη βοήθεια υπερήχων και στη συνέχεια εμφράσσεται με σύγχρονα βιοσυμβατά υλικά (ανάστροφη έμφραξη). Τα ούλα επαναφέρονται και συρράφονται στην θέση τους  και μετά από λίγες ημέρες κόβονται τα ράμματα.